top of page

SZOLGÁLTATÁSOK

MAGÁNNYOMOZÁS

A magánnyomozói tevékenységre kiadott engedélyek alapján biztosító társaságok részére rövid határidővel vállaljuk biztosítási káresemények (tűz-, gépjármű-, szállítmány-, lakáskárok) felülvizsgálatát a csalások megakadályozása és kártérítési költségek minimalizálása érdekében akár igazságügyi szakértők bevonásával is.

Intézmények, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére vállaljuk eltűnt személyek és adósok felkutatását az általunk kifejlesztett speciális környezettanulmányok elkészítésével. A megbízó részére írásban részletes jelentést készítünk a tapasztaltakról, melyet bizalmasan kezelünk.

Az eltűnt személyekkel kapcsolatos speciális feladatok végrehajtását - az ügyben érdekeltekkel egyeztetve - a rendőrséggel együttműködve végezzük el.

CÉG ÁTVILÁGÍTÁS

Vállaljuk társaságok és intézmények részleges, valamint teljes körű átvilágítását.

Szakértőinkkel a mérleg alátámasztását szolgáló dokumentumok vizsgálatát, valamint a fizikai leltár ellenőrzését és auditálását is végrehajtjuk. A fizikai leltár auditálása során felkutatjuk a fizikai és a rendszerbéli készlet eltéréseit. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a selejtezési szabályzat hiánya visszaélésekre adhat okot.

Igény szerint épületek biztonsági ellenőrzésére, valamint lehallgatás, üzleti hírszerzés elleni védelemre is lehetőséget nyújtunk.

TŰZVÉDELEM

Intézményeknek, gazdálkodó szervezeteknek jogszabályokban meghatározott tűz-, munka- és környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelniük. E feladat szakszerű és törvényi előírásoknak megfelelő teljes körű munka-, tűz-, környezet-, katasztrófavédelmi szolgáltatásokat nyújt cégünk megbízóink részére. A tűzvédelemmel kapcsolatos előírások teljes körű ellátását vállaljuk (oktatás, tűzvédelmi rendszerek és kézi tűzoltó készülékek karbantartása, javítása és felülvizsgálata, tűzvédelmi szabályzat elkészítése, menekülési útvonalak kijelölése). Ezen felül vállaljuk a tűzvédelmi tevékenységgel kapcsolatos szakvizsgáztatás végrehajtását is (oktatás, vizsgáztatás)

KÖRNYEZETVÉDELEM
MUNKAVÉDELEM

A munkavédelmi szabályok kapcsolatos előírások teljes körű ellátása (pl.: oktatás, munkavédelmi szabályzat elkészítése, egyéni védőeszközökkel kapcsolatos előírások elkészítése)

ADÓSOK FELKUTATÁSA ADÓSSÁGKEZELÉS

Biztosító társaságok és pénzintézetek részére vállaljuk ügynöki jutalék visszaírásokkal és regressz igényekkel, valamint a respíró díjakkal kapcsolatos speciális feladatok elvégzését és az ehhez kapcsolódó környezettanulmányok elkészítését.

Vállaljuk pénzintézetek, biztosító társaságok, gazdasági társaságok, valamint magánszemélyek olyan adósainak felkutatását, illetve személyes megkeresését, akik nem tettek eleget kötelezettségeiknek. Mindezen feladatok végrehajtásával szorosan összefüggő teljes körű ügyintézést (pl.vagyonkutatást) is vállaljuk, ami magába foglalja a követeléskezelést és a peren kívüli megállapodás előkészítését is.

A környezetvédelmi szabályokkal kapcsolatban vállaljuk a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos szabályozás elkészítését, azok tárolásával kapcsolatos külön intézkedések végrehajtását, veszélyes hulladékok szállítását és megsemmisítését. Vállaljuk a termékdíjakkal kapcsolatos feladatok végrehajtását is. Elkészítjük a környezetvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatásokat. (hivatali előterjesztések)

VAGYONVÉDELEM, ÉRTÉK SZÁLLÍTMÁNYOK BIZTOSÍTÁSA, KÍSÉRETE

Vállaljuk pénzszállítmányok biztosítását, nagy értékű vagyontárgyak kíséretét, szükség esetén fegyveres őrzését. (partner cégeinkkel együttműködve)

KATASZTRÓFA VÉDELEM

Vállaljuk a törvényi előírásoknak megfelelően az adott objektumra vonatkozó katasztrófavédelmi szabályozás elkészítését, a kiürítési tervek és az azzal kapcsolatos oktatást elkészítését, valamint azok végrehajtását.

POLIGRÁFOS VIZSGÁLAT

2002-ben - Magyarországon elsőként - szereztünk engedélyt (eng. szám.: 3HI0900795) poligráf készülék használatára, mellyel speciális humánkockázati szűréseket végzünk, amerikai sztenderdek alapján. (tisztességvizsgálat elvégzése). A vizsgálat eredményéről jelentést készítünk. A poligáfos vizsgálat alkalmazható megelőzés céljából, lojalitás vizsgálatára, lopás és sikkasztás és titkolt szenvedélybetegségek kiszűrésére, valamint fontos munkakörök betöltésére a megfelelő ember kiválasztásához nyújt segítséget.

bottom of page